.: Modernizace výrobního a logistického zázemí společnosti Feropol s.r.o.

Realizace projektu: v letech 2016 - 2018

Společnost Feropol s.r.o. realizuje v letech 2016 – 2018 projekt s názvem „Modernizace výrobního a logistického zázemí společnosti Feropol s.r.o.“. V rámci něj postupně pořídí tři stroje a zařízení, a to CNC soustruh s poháněnými nástroji, čtyřosé CNC frézovací centrum a vysokozdvižný vozík. Mezi hlavní cíle projektu patří rozšíření arsenálu výrobních a logistických strojů a zařízení, zvýšení bezpečnosti práce, zajištění kontinuální produkce, zvýšení zastupitelnosti strojů, úspory energií a materiálů při výrobním procesu na jednotku produkce a rozšíření portfolia nových zákazníků.

Rozpočet projektu činí přibližně 8 mil. Kč bez DPH, přičemž projekt je spolufinancován Evropskou unií, a to ve výši 45% celkového rozpočtu projektu. Projekt postupně vygeneruje 4 nová pracovní místa a pomůže zvednout tržby firmy minimálně o 10% oproti roku 2015.