.: Zavedení nového produktu zn. RUSTYBOY do výroby

Realizace projektu: v letech 2017 – 2018

Předmětem projektu je pořízení klíčové výrobní technologie - technologie tvarového dělení vodním paprskem s vhodnými technickými parametry. Bude využita pro vyřezávání vstupního materiálu (jakostní nerezové oceli) pro stavebnicovou mobilní outdoorovou kuchyni. Projekt vznikl na základě transferu technologie od majitele původní myšlenky, ale zároveň došlo ze strany společnosti Feropol s.r.o. k dokončení vývoje, ke změně konstrukce některých dílů a stavbě finálního funkčního prototypu.

Rozpočet projektu činí 4.650.000,- Kč bez DPH, přičemž projekt je spolufinancován Evropskou unií, a to ve výši 45% celkového rozpočtu projektu. Projekt zavádí produktovou inovaci v podobě outdoorové kuchyně RUSTYBOY a procesní inovací v podobě technologie tvarového dělení vodním paprskem.


.: Modernizace výrobního a logistického zázemí společnosti Feropol s.r.o.

Realizace projektu: v letech 2016 - 2018

Společnost Feropol s.r.o. realizuje v letech 2016 – 2018 projekt s názvem „Modernizace výrobního a logistického zázemí společnosti Feropol s.r.o.“. V rámci něj postupně pořídí tři stroje a zařízení, a to CNC soustruh s poháněnými nástroji, čtyřosé CNC frézovací centrum a vysokozdvižný vozík. Mezi hlavní cíle projektu patří rozšíření arsenálu výrobních a logistických strojů a zařízení, zvýšení bezpečnosti práce, zajištění kontinuální produkce, zvýšení zastupitelnosti strojů, úspory energií a materiálů při výrobním procesu na jednotku produkce a rozšíření portfolia nových zákazníků.

Rozpočet projektu činí přibližně 8 mil. Kč bez DPH, přičemž projekt je spolufinancován Evropskou unií, a to ve výši 45% celkového rozpočtu projektu. Projekt postupně vygeneruje 4 nová pracovní místa a pomůže zvednout tržby firmy minimálně o 10% oproti roku 2015.