.: COVID-19

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Vážení zákazníci, vážení kolegové,

vzhledem k současné situaci v Evropě způsobené virem COVID-19 dochází ve společnosti Feropol s.r.o. k dočasným změnám. Naším hlavním cílem je chránit zdraví všech a omezit šíření uvedeného viru.

Z tohoto důvodu jsme omezili osobní kontakt při odběrech materiálu a výrobků, zavedli zákaz vstupu u nás nezaměstnaných osob dovnitř firmy vyjma okénko příjmu a výdeje materiálu. V případě osobní návštěvy u nás máme vylepeny informační cedule a naši zaměstnanci Vám vydají patřičné pokyny k pravidlům příjmu zboží a expedice. Vyžadujeme použití ochranných prostředků při vstupu do našeho areálu (rouška, rukavice). Naši zaměstnanci budou vybaveni ochrannými rouškami, které budou mít za povinnost neustále nosit. Prostory firmy jsou pravidelně desinfikovány a uklízeny. Ve všech společných prostorech mají všichni zaměstnanci k dispozici desinfekci. Vyzýváme všechny naše zaměstnance, aby striktně dodržovali krizové nařízení vlády ČR a chovali se podle aktuálních doporučení. Aktuality jsou k vidění na oficiálním webu https://koronavirus.mzcr.cz. Jsme také dohodnuti na jasném postupu v případě podezření na příznaky nemoci u kteréhokoliv našeho kolegy. Vyjma našeho řidiče, který je vybaven ochrannými prostředky, mají všichni zaměstnanci striktní zákaz jakékoliv obchodní schůzky, o naše zákazníky budeme pečovat pouze bezkontaktním způsobem.

Nemělo by to však mít vliv na Vás, naše zákazníky, protože jsme k dispozici telefonicky, ale pro plynulejší formu komunikace Vás žádáme, pokud to lze, abyste použili e-mail. Přijímáme objednávky, protože výroba bude pokračovat jako obvykle do případného dalšího upozornění a naše dobře zásobené sklady zajistí plynulé zásobování zbožím a výrobky jako obvykle. Pokud dojde ke zpoždění kvůli nedostatku materiálu nebo personálu, budeme Vás o tom okamžitě informovat.

Doufáme, že i naše opatření pomohou omezit šíření nemoci a přispějeme tak k jejímu rychlému vymýcení z České republiky.

Jsme s pozdravem a přáním zdraví a pozitivní mysli všem našim partnerům a jejich blízkým.

Vedení společnosti Feropol s.r.o.